Thời gian sự kiện 26/07 đến 31/07
- Người chơi mỗi ngày đăng nhập nhận 1 lượt mở tranh,chia sẻ công khai landing nhận thêm 1 lượt
- Bức tranh có 25 mảnh (5x5)
- Người chơi sử dụng lượt mở tranh để mở ngẫu nhiên các mảnh trong bức tranh. Mỗi lần mở mảnh sẽ không trùng với những mảnh đã có.
- Có thể mời bạn bè trợ giúp mở mảnh tranh còn thiếu. Mảnh tranh mà bạn bè mở giúp sẽ không trùng với những mảnh đã có.
- Mỗi ngày có thể mời 3 bạn giúp mở tranh.
- Hoàn thành bức tranh nhận 1 lần đổi thưởng. Sử dụng rương quà sẽ nhận ngẫu nhiên các vật phẩm có trong rương.
- Hãy lựa chọn rương quà mà bạn thích nhất nhé !!!!!

Đổi quà
Đổi quà
Đổi quà