Tải Game

Hướng Dẫn Tham Gia Trữ Linh 7 Ngày

25/07/2020

Trữ Linh 7 Ngày - Ứng Long Trao Tay.

Xin chào các Yêu Linh Sư thân mến,

Một sự kiện trong game vô cùng hấp dẫn mà khi tham gi bạn có thể sở hữu " miễn phí "  Yêu Linh SSR - Ứng Long . Nghe thôi đã hấp dẫn đúng không. Vậy thì Tiểu Nhất xin gửi tới các Yêu Linh Sư thông tin chi tiết về sự kiện này nha.

1. Chi tiết thể lệ :

- Hoàn thành N.vụ Ngày nhận “Hoa Sung”. “Hoa Sung ” càng nhiều, đổi được càng nhiều Mảnh Ứng Long-SSR.

- Hoàn thành N.vụ Ngày có thể tiếp tục vào hôm sau.

- Sau 7 ngày có thể đổi.

- Ngày thứ 8 có thể trực tiếp đổi, hoặc hoàn thành nhiệm vụ tích lũy Hoa Sung rồi đổi.

- Triệu hồi Ứng Long cần thu thập 50 Mảnh , nếu không đủ có thể nhận trong SK Phủ Linh tặng quà, Hội Chùa ....

- Quy tắc đổi:

·10~19 Hoa Sung đổi 5 mảnh

·20~29 Hoa Sung đổi 10 mảnh

·30~39 Hoa Sung đổi 15 mảnh

·40~49 Hoa Sung đổi 20 mảnh

·50~59 Hoa Sung đổi 25 mảnh

·60~69 Hoa Sung đổi 30 mảnh

·70~79 Hoa Sung đổi 35 mảnh

·80~89 Hoa Sung đổi 40 mảnh

·90~95 Hoa Sung đổi 45 mảnh

·96~100 Hoa Sung đổi 50 mảnh

Lưu Ý : Mỗi khi Yêu Linh Sư tạo nhân vật thì sự kiện này sẽ được mở. Như vậy là nếu làm đủ các nhiệm vụ thì chắc chắn các Yêu Linh Sư đã sở hữu cho mình một Yêu Linh SSR mạnh rồi.

2. Tổng hợp nhiệm vụ  :

- Vân Du : Nhóm nhiệm vụ khiêu chiến phụ bản và cốt truyện chính 

- Kết Duyên : Nhóm nhiệm vụ kết bạn, tăng thân mật,..

Hướng dẫn nhiệm vụ nhuộm màu trang phục : Tại đây

- Cầu Linh : Nhóm nhiệm vụ Triệu hồi và tu luyện Yêu Linh

- Ngắm Sao : Nhóm nhiệm vụ Linh Thạch

- Độ Kiếp : Nhóm nhiệm vụ Độ kiếp Yêu Linh và vượt phụ bản Vực Độ Kiếp

- Kỳ Ngộ : Nhóm nhiệm vụ hoạt động

- Đấu Võ : Nhóm nhiệm vụ PvP

 

3. Tổng hợp phần thưởng :

Hoàn thành các nhiệm vụ các Yêu Linh Sư sẽ nhận được các phần thưởng sau :

- Lụa

- Đồng

- Tinh diệu - Cao 

- Thọ tinh - Sơ

- Phúc tinh - Sơ 

- Hoa Ưu Đàm

Trên đây là phần giới thiệu về sự kiện Trữ Linh 7 Ngày . Tiểu Nhất chúc các Yêu Linh Sư sớm sở hữu Yêu Linh Ứng Long.

Tiểu Nhất !

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ