Đạt mốc nhận quà
15.000 Người
30.000 Người
50.000 Người
120.000 Người
200.000 Người
Đăng ký trước
Người
Triệu Hồi
Lượt
Theo giai thoại, Hồ ly có thể có đạo hành tu luyện. Tu luyện được một trăm năm thì sẽ mọc được 3 cái đuôi và được gọi với tên là Yêu Hồ. Luyện đến 1000 năm thì mọc thêm đuôi biến thân thành cáo sáu đuôi (Lục Vĩ). Tu luyện tiếp cho đến khi đạt đến cảnh giới cao nhất là Cửu vĩ thiên hồ thì thế gian đích thực vô thượng cảnh giới.
Còn 0 lượt
Bạn có 0 điểm