Tải Game

Thông Báo Bảo Trì - Cập Nhật

30/09/2020

Những cập nhật mới trong bảo trì ngày 30.09

Xin chào các Yêu Linh Sư,

Từ 9h00 đến 11h00 ngày 30.09, Thành Lạc Dương sẽ tạm đóng cửa để tiến hành bảo trì và nâng cấp. Trong thời gian này các Yêu Linh Sư sẽ không thể đăng nhập vào trò chơi, mong các Yêu Linh Sư thông cảm về sự bất tiện này.

Sau đây là chi tiết những cập nhập sẽ xuất hiện sau bảo trì ngày 30.09 :

1. Sự kiện - Tăng tỷ lệ triệu hồi SSR Long Uyên :

Thời gian : Sau bảo trì 30.09

Long Uyên Kiếm, Âu Dã Tử tận tâm làm ra.

Vạn vật có linh, chinh chiến sa trường nhiều năm hình thành Kiếm Linh

Đi khắp Cửu Châu chỉ để tìm huynh đệ thất lạc.

Tìm hiểu chi tiết Yêu Linh Long Uyên : Tại đây

2. Cẩm Lý Ban Phúc (Reset + kéo dài 14 ngày x1.5 giá trị).

Thời gian : Sau bảo trì 30.09

3. Ngày Chủ Đề - Long Uyên

Thời gian : Sau bảo trì 30.09

4.Tiệc Mừng Linh Ứng Cung

Thời gian : Sau bảo trì 30.09

5. Đom Đóm Phiêu Lưu Ký

Thời gian : Sau bảo trì 30.09

6. Lễ Ngũ Nhật (reset)

Thời gian : Sau bảo trì 30.09

** Lưu Ý : Sự kiện Lễ Ngũ Nhật bản trước sẽ kết thúc vào 23:59 ngày 29.09 và mở lại sau khi bảo trì hoàn tất ngày 30.09 . Trong thời gian trước khi bảo trì hoàn thành nhưng người chơi phát sinh giao dịch nạp game sẽ không được tính tích nạp cho sự kiện Lễ Ngũ Nhật ngày 30.09

7. Sự kiện: Long Uyên Giáng Thế 
Thời gian: Sau bảo trì ngày 30.09 - 23:59 ngày 02.10
Nội dung: 
All server nhận 2 Tinh Diệu-Cao  
Trong thời gian sự kiện, Top 100 Yêu Linh Sư đầu tiên sở hữu yêu linh Long Uyên sẽ nhận được quà.
Phần thưởng: Danh hiệu: Long Uyên Giáng Thế*1, Thiên Mệnh-Tuyệt*3, Lụa*500 
Lưu ý: Phần thưởng ingame sẽ được gửi qua thư vào ngày 04.09

BQT Vân Mộng Tứ Thời Ca

Thông báo.

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ